Jędrzej Potocki oprowadza po własnym bastionie

-a A+

Bastion w Iwano-Frankowsku (Fot. forum.zamki.pl)

Władze Iwano-Frankowska (dawnego Stanisławowa) wspólnie z przedstawicielami firm turystycznych omawiali kwestię poprawy warunków pobytu gości w mieście.

Dogodnymi warunkami noclegowymi i odpowiednią polityką cenową obecnie trudno zadziwić kogokolwiek. Trzeba stawiać na nietradycyjne programy wycieczkowe. Główny akcent – to autentyczność lub chociażby jego pozór. „Turyści będą mogli świętować Boże Narodzenie w Karpatach, Stary Nowy Rok, Jordan (Chrzest Pański według obrządku wschodniego) – opowiada Mariana Sakiw, dyrektor jednej z firm turystycznych miasta. – Taki program wypoczynkowy jest bardzo popularny wśród naszych gości. Ale trzeba stwierdzić z przykrością, że goście zaczęli być bardziej oszczędni. Na przeszkodzie stoi zastarzała infrastruktura i brak odpowiedniego zarządzania. Należy doprowadzić do lepszego stanu zabytki, wyremontować drogi. To stymuluje do lepszej pracy i władze regionu, firmy turystyczne i organizacje społeczne, promujące miasto.

Postępy już są. „Aby turyści z zagranicy mogli prościej uzyskać potrzebną informację o mieście w następnym roku zostanie wydany trójjęzyczny – ukraińsko-angielsko-polski – przewodnik po mieście – informuje Bogdan Biłyk, kierownik miejskiego wydziału ekonomiki i rozwoju integracyjnego. – Takie wydanie jest jednym z trzech projektów międzynarodowej pomocy technicznej, która jest planowana w Iwano-Frankowsku z funduszy europejskich. Część kosztów pokryje KE, a część zostanie przeznaczona z budżetu miasta. Projekt jest realizowany na zasadach współfinansowania.” Pan Biłyk zwrócił się do organizacji turystycznych z apelem składania swoich propozycji, które znajdą miejsce w nowym przewodniku.

Atrakcją turystyczną miasta dla gości stanie się zwiedzanie galerii „Bastion”, otwartej w maju bieżącego roku. „Galeria ma trzy wejścia, jest parking – mówi Wiktor Szewluk, dyrektor fortyfikacyjnej galerii. – W „Bastionie” mieszczą się upominkowa i artystyczna galeria, gdzie można nabyć upominki i dzieła sztuki związane z historią i dniem dzisiejszym naszego miasta. Stale działają tu wystawy dzieł sztuki, odbywają się prezentacje artystyczne, jak również spotkania literackie. Przed świętami odbędzie się tu jarmark, na którym będą przedstawione wyroby naszych artystów – żadnej tandety i chińszczyzny”. Kierownik miejskiego wydziału turystyki Wołodymyr Ustyński zaproponował aby „zamieszkał” tu założyciel miasta Jędrzej Potocki i oprowadzał wycieczki.

Wyremontowana zostanie uliczka forteczna, przylegająca do jedynego zachowanego fragmentu murów stanisławowskiej fortecy. Prace można było zacząć w tym roku, bo pozwalał na to budżet miasta, ale konto zablokował urząd skarbowy. Zablokował on nie tylko fundusze miejskie, ale również i te, które napłynęły z UE. Ale, jak twierdzi Bogdan Biłyk, spodziewa się, że konta zostaną odblokowane po Nowym Roku. Na razie urzędnicy i firmy turystyczne oczekują na zimowy boom turystyczny, bo po drodze w Karpaty wielu gości odwiedza stolicę województwa. W okresie świąteczno-noworocznym miasto oczekuje na około 15 tys. gości.

Sabina Różycka

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.