W Żytomierzu będzie pomnik Paderewskiego

-a A+

Ch. E. Chambers, Paderewski grający Menueta (Fot. silesia.art.pl)

16 października br., na otwartym posiedzeniu Rady Miasta Żytomierz została przyjęta uchwała zezwalająca na postawienie w tym mieście pomnika Wielkiego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego. Zebranie odbywało się w trybie otwartym. W sesji wzięła udział prezes Obwodowego Związku Polaków Wiktoria Laskowska-Szczur.

Najprawdopodobniej pomnik Paderewskiego stanie przy Kościele Seminaryjnym Św. Jana z Dukli. Odpowiednie decyzje zostały przyjęte po konsultacjach władz miasta z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy.

Alina Zielińska
wizyt.net

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.