Delegacja Komisji Senackiej z wizytą na Ukrainie

-a A+

(Fot. Eugeniusz Sało)

W dniach 5 – 8 kwietnia 2014 roku Delegacja Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą spotkała się z przedstawicielami środowiska polskiego mieszkającymi w lwowskim oraz winnickim okręgach konsularnych.

Senatorowie odwiedzili Lwów, Iwano-Frankiwsk (Stanisławów), Kamieniec Podolski, Nową Uszycę (obwód chmielnicki), Bar (obwód winnicki) oraz Latyczów (obwód chmielnicki).

Senatorowie przybyli na Ukrainę w składzie: przewodniczący Komisji Andrzej Person, wiceprzewodniczący Janina Sagatowska i Łukasz Abgarowicz, oraz Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, Stanisław Gogacz, Marek Konopka, poseł Jerzy Kozdroń oraz burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak.

Podczas spotkania z przedstawicielami środowiska polskiego w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, przewodniczący Komisji Andrzej Person zaznaczył, że senacka delegacja przybyła z wizytą, żeby bezpośrednio od przedstawicieli środowiska polskiego dowiedzieć się o ich problemach i również przypomniał, że 4 czerwca przypada 25 rocznica wolnej Polski. Odrodzony Senat przyjął opiekę nad Polakami na świecie jako jedno z głównych zadań. W spotkaniu wziął udział konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, konsulowie Marian Orlikowski i Jacek Żur oraz pracownicy konsulatu.

Następnego dnia komisja odwiedziła Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) i spotkała się z nowym dyrektorem Centrum Marią Osidacz. Po drodze do Stanisławowa delegacja wstąpiła do Bołszowiec. Franciszkanin Grzegorz Cymbała pokazał gościom klasztor Matki Bożej Bołszowieckiej i Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, które został odbudowane głównie ze środków Senatu RP.

W ramach wizyty senatorowie odwiedzili Polaków na Podolu. Na spotkaniu w Kamieńcu Podolskim miejscowi przedstawiciele polskich środowisk oraz księża i siostry zakonne ze Smotrycza, Kamieńca Podolskiego, Dunajowiec i innych miejscowości winnickiego okręgu konsularnego przedstawili swoje plany i działania na rzecz rozwoju języka i kultury polskiej, a także problemy dotyczące braku dofinansowań na działalność polskich stowarzyszeń. W spotkaniu z delegacją wzięli udział biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek oraz konsul RP we Lwowie Jacek Żur.

Przewodniczący Komisji Andrzej Person wraz z senatorami podkreślili, że Polska zawsze będzie pamiętała i wspierała działalność Polaków na Kresach, którzy zostali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

(Fot. Eugeniusz Sało)

Jedną z ważniejszych kwestii wizyty komisji senackiej był przyjazd do miasta Bar, gdzie budowany jest Dom Polski. Z zakończeniem budowy domu jest problem spowodowany brakiem dofinansowania. Prezes polskiej organizacji Artur Cyciurski oraz Małgorzata Medwiediewa, a także Marek Różycki ze „Wspólnoty Polskiej” pokazali senatorom przyszły Dom Polski, który jest ulokowany w centrum miasta. Również przedstawiciele delegacji spotkali się z władzami miasta Bar, zostały omówione kwestie współpracy z partnerskim miastem Kwidzyn (burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak przyjechał w składzie delegacji). Komisja odwiedziła kościół św. Anny, były klasztor karmelitów, w którym została zawiązana konfederacja barska.

Ostatnim punktem na Podolu było zwiedzanie sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej i zespołu kościelno-klasztornego, którym opiekuje się proboszcz ks. Adam Przywuski.

Ponadto senatorowie spotkali się z metropolitą lwowskim abp Mieczysławem Mokrzyckim oraz merem miasta Lwowa Andrijem Sadowym. Została omówiona kwestia działki pod Dom Polski we Lwowie oraz kwestie zwrotu plebanii dla parafii św. Antoniego we Lwowie.

W czasie wizyty senatorowie złożyli kwiaty na Cmentarzu Obrońców Lwowa oraz mogiłach zbiorowych w Nowej Uszycy, Barze i Latyczowie.

- Ta wizyta to także przekazanie solidarności, wsparcia i pomocy dla wszystkich Polaków, ale i także Ukrainy, która jest w tak trudnym momencie. Uważamy, że Ukraina jest na dobrej drodze i choć nie będzie łatwo, to pozytywne zmiany nastąpią – podsumował Przewodniczący Komisji Andrzej Person.

Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 7 (203) 15-28 kwietnia 2014

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.