100. rocznica śmierci Tadeusza Pawlikowskiego we Lwowie

-a A+

13 grudnia br w pomieszczeniu Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie przy ul. Kopernika 42 odbył się wieczór z okazji 100. rocznicy śmierci Tadeusza Pawlikowskiego – pierwszego dyrektora Teatru Wielkiego we Lwowie w latach 1900-1906.

Prelekcję poświęconą wybitnemu reżyserowi i reformatorowi teatru wygłosiła prof. dr hab. Agnieszka Marszałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor ilustrowała swój wykład zdjęciami najwybitniejszych aktorów początku XX wieku, którzy dzięki Tadeuszowi Pawlikowskiemu grali w Teatrze Wielkim we Lwowie m. in. Anna Gostyńska, Irena i Ludwik Solscy, Ferdynand Feldman (ojciec Krystyny Feldman), Konstancja Bednarzewska, żona Pawlikowskiego, Felicja Stachowicz, Jan Nowacki, Józef Chmieliński, Paulina Wojnowska, Władysław Roman, Karol Adwentowicz, Michał Tarasiewicz, Natalia Siennicka, Kazimierz Kamiński.

„Tadeusz Pawlikowski zrobił bardzo dużo dla teatru krakowskiego i lwowskiego. W teatrze krakowskim pod koniec lat. 90 zdobywał doświadczenie jako dyrektor teatru, ale również kształtował zespół aktorski. Lwów skorzystał na tym, bo w 1900 roku duża grupa aktorów, którzy rozwijali się pod jego ręką w Krakowie przeniosła się do Lwowa. To byli aktorzy nastawieni na nowoczesny repertuar, nowoczesny styl gry. Lwowianie uczyli się tego nowoczesnego aktorstwa i sposobu w jaki należy grać repertuar modernistyczny czy naturalistyczny. A z kolei krakowianie uczyli się deklamacji wiersza, mówienia tekstów klasycznych” – powiedziała Agnieszka Marszałek.

Podczas wieczoru zabrzmiały utwory Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Bogdana Ilnickiego. Fragmenty korespondencji Tadeusza Pawlikowskiego przeczytali Zbigniew Chrzanowski oraz Jadwiga Pechaty.

Inicjatorem spotkania był dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Zbigniew Chrzanowski, który zaznaczył, że „pragnął choć przez chwilę przybliżyć lwowianom postać znakomitego reżysera i dyrektora tak bardzo zasłużonego dla  polskiego teatru”.

Po zakończeniu spotkania prof. Agnieszka Marszałek wraz z aktorami Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie udali się do gmachu Opery Lwowskiej, gdzie uczcili pamięć wybitnego twórcy przy medalionie z  jego podobizną w foyer opery.

Anna Gordijewska, Eugeniusz Sało


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.