Lwowskie obchody 154. rocznicy powstania styczniowego

-a A+

22 stycznia z okazji 154. rocznicy wybuchu powstania styczniowego przedstawiciele polskich organizacji Lwowa oddali hołd bohaterskim powstańcom, którzy znaleźli wieczny spoczynek na Cmentarzu Łyczakowskim.

Uroczystości przy pomniku Szymona Wizunasa Szydłowskiego na Górce Powstańczej zostały tradycyjnie zorganizowane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie pod patronatem Konsulatu Generalnego RP. W obchodach uczestniczyli również polscy dyplomaci na czele z konsulem generalnym Wiesławem Mazurem. Wspólną modlitwę poprowadził franciszkanin o. Stanisław Kawa z Sanktuarium św. Antoniego.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy głos zabrał konsul generalny Wiesław Mazur. – Uważam, że takie święta, takie nasze polskie tradycje, kultywowane tu we Lwowie, są bardzo istotne – zaznaczył i złożył serdeczne podziękowanie za to obecnym lwowskim Polakom.

Na zakończenie odśpiewano „Rotę”. Uczestnicy uroczystości uczcili też pamięć Artura Grottgera, malarza powstania styczniowego spoczywającego również na Cmentarzu Łyczakowskim.

Konstanty Czawaga

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.