Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie – wyniki

-a A+

W dniach 17-19 czerwca w Warszawie odbył się trzeci, finałowy etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie – przedsięwzięcia organizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, przy finansowym wsparciu Senatu RP.

Jedenaścioro finalistów przystąpiło najpierw do egzaminu pisemnego, a następnie do rozłożonego na dwie części egzaminu ustnego. Zdobyć można było w sumie 125 punktów.

Punkt kulminacyjny Olimpiady stanowiło spotkanie z ministrem Adamem Kwiatkowskim w Pałacu Prezydenckim. Finaliści otrzymali szereg nagród rzeczowych, natomiast trójka laureatów uzyskała dodatkowo wstęp na studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Poniżej prezentujemy wyniki III Etapu:

Denys LOWUSZKIN – 113 pkt
Bogdan KORBUT – 112 pkt
Daniel HYMON – 103,5 pkt
Diana HLAZ – 91,5 pkt
Veronika DIACHENKO – 88 pkt
Danuta STEFNAKO – 84 pkt
Wiktoria BEREZA – 84 pkt
Artur KORŻNIEWSKI – 68 pkt
Albina DMYTREWYCZ – 65 pkt
Waleria GONCZAROWA – 64 pkt
Monika ROGOZA – 47,5 pkt
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz mężną postawę w obliczu nawały często niełatwych pytań. Jednocześnie gratulujemy zwycięzcom. I przypominamy starą maksymę: per aspera ad astra.

Źródło: Kresy24.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.