Pomnik Petlury i rekonstrukcja historyczna w Winnicy

-a A+

14 października w stolicy Podola odbyły się dwie ważne uroczystości, poświęcone 100-leciu Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz Dniu Obrońcy Ojczyzny.

W pobliżu byłej kancelarii Naczelnego Atamana Ukraińskiej Republiki Ludowej Symona Petlury odsłonięto pomnik tego działacza na rzecz ukraińskiej niepodległości. W tym samym dniu na Placu Europejskim odbyła się rekonstrukcja walk żołnierzy petlurowców z oddziałami rosyjskiej Armii Południa oraz bolszewikami.

– Celem zarówno bolszewików, jak i białogwardzistów na terenie Ukrainy było odrodzenie imperialistycznej Rosji w jej poprzednich granicach – mówił na otwarciu pomnika dyrektor Winnickiego Archiwum Obwodowego Jurij Legun.

Obecni na uroczystości burmistrz miasta Winnicy Sergij Morgunow oraz przewodniczący Winnickiej Administracji Obwodowej Walerij Korowij wspomnieli o wojnie hybrydowej, która prowadzona jest nawet przeciwko takim akcjom pamięci o Ukraińskiej Republiki Ludowej, jaką jest odsłonięcie pomnika Petlury w Winnicy. W uroczystości pod kancelarią Petlury przy ulicy jego imienia wzięło udział kilkaset osób – także młodzież i dzieci.

Fot. Słowo Polskie

Kolejną częścią obchodów była rekonstrukcja historyczna z wykorzystaniem wozu pancernego „Petlura”, karabinów maszynowych i armat. Jak podkreślał prowadzący uroczystości Ołeksandr Fedoryszen, w trakcie godzinnego spektaklu spróbowano pokazać, jak w 1917-1919 latach władza mogła przechodzić z rąk do rąk w ciągu jednego dnia.

W pierwszej części rekonstrukcji „biali” (żołnierze-korniłowcy) wyparli wojska URL z miasta, następnie w akcję wkroczyli bolszewicy, których w końcu skutecznie zdziesiątkowali, ponownie wkroczywszy do miasta żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W następnym roku, o czym wspomniał szef władz miejskich Winnicy, udział w winnickiej rekonstrukcji mogą wziąć także Polacy w mundurach Wojska Polskiego z 1920 roku, członkowie polskich stowarzyszeń rekonstrukcji historycznych.

Źródło: Słowo Polskie

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.