Lwowskie obchody 155. rocznicy powstania styczniowego

-a A+

22 stycznia na Górce Powstańczej na Cmentarzu Łyczakowskim przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z konsulem generalnym Rafałem Wolskim, prezesi miejscowych organizacji polskich oraz goście z Polski uczcili 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Przy pomniku Szymona Wizunasa Szydłowskiego, wspólnej modlitwie przewodniczył franciszkanin o. Stanisław Pękala z kościoła św. Antoniego we Lwowie.W tym roku w obchodach uczestniczyli również nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

Po części oficjalnej u stóp pomnika złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Na zakończenie zebrani odśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej. Zapalono również znicze na grobie Artura Grottgera, malarza powstania styczniowego spoczywającego na Cmentarzu Łyczakowskim.

Doroczne uroczystości ku czci powstańców styczniowych organizuje Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi wspólnie z Konsulatem Generalnym  RP we Lwowie.

Kwatera powstańców styczniowych położona jest w najwyższej części Cmentarza Łyczakowskiego. Są tu groby 230 osób. Na Cmentarzu Łyczakowskim jest pochowany m.in.: ostatni członek Rządu Narodowego Józef Kajetan Jankowski, generałowie Józef Śmiechowski, Antoni Jeziorański i Michał Jan Heidenreich, sekretarz stanu w Rządzie Narodowym Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Biechoński, organizatorki pomocy powstańcom Julia i Zofia Romanowicz, wybitny aktor Gustaw Fiszer, znakomity zoolog Benedykt Dybowski oraz bracia Tadeusz, Kazimierz i Józef Żulińscy.

Konstanty Czawaga, Eugeniusz Sało

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.