Lwowskie obchody 156. rocznicy powstania styczniowego

-a A+

22 stycznia, w 156. rocznicę powstania styczniowego przedstawiciele polskich organizacji Lwowa tradycyjnie zgromadzili się na Górce Powstańczej Cmentarza Łyczakowskiego.

Uroczystość została zorganizowana przez miejscowe Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi pod patronatem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Na początku uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP minister Jan Józef Kasprzyk wręczył czwórce lwowian medale Pro Bono Poloniae i wygłosił przemówienie do zgromadzonych tam Polaków.

W imieniu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przemawiała zastępca konsula generalnego Katarzyna Sołek. Modlitwie przewodniczył o. Stanisław Pękała. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przy głównym pomniku na Górce Powstańczej odśpiewano „Rotę”.

W tym dniu uczczono też pamięć Artura Grottgera oraz innych powstańców spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim.

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.