Odszedł Kazimierz Longher, wiceprezes Związku Polaków w Rumunii

-a A+

Smutna wiadomość dotarła do nas z rumuńskiej Bukowiny. Rano 29 marca w wieku 66 lat odszedł Kazimierz Longher, wiceprezes Związku Polaków w Rumunii. Prawdziwy Bukowińczyk. Polak z Bukowiny.

Urodził się w miejscowości Pârteștii de Sus w polskiej rodzinie z Nowego Sołońca. Będąc inżynierem z wykształcenia, przez lata pracował w salinie w Kaczyce. Był w grupie, która powołała do życia Stowarzyszenie Polaków w Suczawie. W latach 1995-2017 był redaktorem technicznym polskiego czasopisma w Rumunii „Polonus”. W roku 2002 został wybrany na stanowisko wiceprezesa Związku Polaków w Rumunii.

W latach 2006-2018 pracował na stanowisku radcy ds. mniejszości narodowych w Urzędzie Prefekta okręgu Suczawa. Za całą swoją polonijną działalność w roku 2007 z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W 2013 r. odznaczony został medalem Pro Patria polskiego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W roku 2018 prefekt Suczawy Mirela Elena Adomnicăi wręczyła mu dyplom uznania za jego pracę na stanowisku radcy ds. mniejszości narodowych.

Był bardzo życzliwy i przyjacielski, zawsze uśmiechnięty. Zawsze z aparatem fotograficznym. Był zaangażowany w każdą edycję Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Kiedyś pomógł ekipie Kuriera Galicyjskiego, wożąc nas swoim samochodem z Czerniowiec na wydarzenia w Storożyńcu, Pance i w Nowej Hucie. Bez Jego pomocy nie dali byśmy rady dotrzeć na czas. Dla Niego było oczywiste, że trzeba nam pomóc. Bukowińczycy tak mają.

Dziś opłakują Go Bukowińczycy z urodzenia i z wyboru w Rumunii, Polsce, Ukrainie i na całym świecie.

Wojciech Jankowski

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.