Nie żyje dr Iwan Wakarczuk

-a A+

We Lwowie zmarł wieloletni rektor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego Iwan Wakarczuk - wybitny ukraiński naukowiec i profesor Iwan Wakarczuk zmarł w wieku 73 lat w domu we Lwowie. Przez ostatnie kilka lat poważnie chorował. O śmierci ojca poinformował deputowany i piosenkarz Swiatosław Wakarczuk.

Iwan Wakarczuk był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego przez ponad 20 lat. W latach 2007-2010 był ministrem oświaty i nauki Ukrainy. Jako minister zainicjował szereg reform w dziedzinie edukacji, w szczególności na uczelniach wyższych. Pod jego kierownictwem na Ukrainie wprowadzono zewnętrzną niezależną ocenę podczas rekrutacji studentów.

Iwan Wakarczuk napisał ponad 400 prac naukowych. Otrzymał tytuł doktora nauk fizyczno-matematycznych. Był inicjatorem powołania czasopism naukowych „Журнал фізичних досліджень” (Magazyn badań fizycznych) oraz „Світ фізики” (Świat fizyki), ukazujących się od 1996 r. Ukraiński naukowiec otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na prośbę rodziny i ze względu na kwarantannę pogrzeb Iwana Wakarczuka odbędzie się w kręgu rodzinnym na Cmentarzu
Łyczakowskim.

Źródło: zaxid.net

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.