Pierwszy dzwonek w polskiej szkole nr 3 w Mościskach

-a A+

Z udziałem pierwszoklasistów, uczniów klas dziesiątej i jedenastej, grona pedagogicznego oraz duchowieństwa odbyła się uroczystość pierwszego dzwonka w szkole średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi z polskim językiem nauczania w Mościskach. W uroczystym apelu nie mogli wziąć udziału pozostałe klasy oraz rodzice. Ze względu na trwającą pandemię nowy rok szkolny będzie wyglądał inaczej niż zwykle.

– W tym roku mamy skromne uroczystości, bo panuje koronawirus. Uczniowie i nauczyciele powinni być w maseczkach. Nie wiemy co nas czeka dalej. Cieszymy się, że udało się spotkać w naszej szkole – powiedziała dyrektor szkoły Teresa Teterycz.

Konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz złożyła życzenia uczniom i wręczyła pierwszoklasistom plecaki z wyprawką szkolną ufundowane przez polski rząd.

Po krótkim występie muzycznym przyszli maturzyści wręczyli upominki 21 nowym pierwszoklasistom.

Na zakończenie uczennica pierwszej klasy wspólnie z uczniami jedenastej klasy zadzwoniła „pierwszym” dzwonkiem.

Kilka miesięcy temu rada miasta Mościska podjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia nowego statutu szkoły, w oparciu o nową ustawę oświatową na Ukrainie. Z uchwały tej wynika, że uczniowie stopniowo będą coraz mniej uczyć się w swoim języku ojczystym. Dyrektor szkoły poinformowała, że udało się jednak zachować język polski w szkole.

– Jestem dumna, że nasi absolwenci, rodzice, Polacy i Ukraińcy wsparli mnie w tej sprawie. Nasze dzieci będą jednak uczyć się w języku polskim. Są pewne zmiany zgodne z ukraińską ustawą oświatową i musimy tego przestrzegać. Ale w szkole rozmawiamy po polsku i nie może być inaczej – podsumowała dyrektor Teterycz.

W Ogólnokształcącej Szkole Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach z polskim językiem nauczania uczy się ponad 200 dzieci z rodzin polskich i mieszanych polsko-ukraińskich, nie tylko z Mościsk, ale także z okolicznych wiosek. Szkołę zbudowano w 2002 roku ze środków Senatu RP dzięki staraniom Wspólnoty Polskiej i Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej.

Eugeniusz Sało
Fot. Eugeniusz Sało

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.