Narodowe czytanie Balladyny w Krzemieńcu

-a A+

Krzemieniec dołączył do narodowego czytania „Balladyny”, które odbyło się w miejscu szczególnym – Muzeum Juliusza Słowackiego.

Krzemieniec dołączył do narodowego czytania „Balladyny”, które odbyło się w miejscu szczególnym - Muzeum Juliusza Słowackiego. Dyrektor Tamara Sienina wraz z pracownikami muzeum rozpoczęła czytanie dramatu. Specjalnie na to wydarzenie przybyła wicekonsul konsulatu RP w Łucku Teresa Chuszcz, a także przedstawiciele polskich organizacji z Tarnopola, Chmielnicka oraz Browarów koło Kijowa. Fragmenty Balladyny zabrzmiały również na górze Bony opiewanej w poezji wieszcza. 

Z Krzemieńca Anna Gordijewska i Aleksander Kuśnierz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.