Wrześniowy Krzemieniec Słowackiego

-a A+

W Krzemieńcu 4 września tradycyjnie są obchodzone urodziny Juliusza Słowackiego. Dyrektor Muzeum im. J. Słowackiego Tamara Sienina zorganizowała uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele władz miasta, członkowie Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej, studenci Akademii Pedagogicznej.

Uczniowie polskiej sobotniej szkoły zarecytowali wiersze poety. W salonie dworku wydarzenie uświetnił występ Pawła Dediu, który zagrał na fortepianie oraz odśpiewał „Testament mój” J. Słowackiego. W kościele pw. św. Stanisława biskupa i męczennika uroczystą Mszę świętą w intencji wieszcza odprawił ks. Łukasz Grochla. Pod pomnikiem Juliusza Słowackiego dłuta Wacława Szymanowskiego (ustawionym w tej świątyni dla uczczenia setnej rocznicy poety w 1909 r.) polska młodzież złożyła kwiaty.

Niestety, twórcy „Dialogu Dwóch Kultur” Mariusz i Urszula Olbromscy, a także inni uczestnicy corocznej konferencji w tym mieście nie mogli przyjechać z powodu pandemii koronawirusa.

Krzemieniec dołączył do Narodowego Czytania „Balladyny” w miejscu szczególnym – muzeum poety. Specjalnie na to wydarzenie do Krzemieńca przybył ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki wraz z małżonką. Wspólne czytanie państwo Cichoccy rozpoczęli z Marianem Kanią, prezesem Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego obchodzącym w tym roku jubileusz 30-lecia.

W krzemienieckim czytaniu 5 września wzięli udział pracownicy muzeum, a także przedstawiciele polskich organizacji w Tarnopolu oraz Browarów koło Kijowa. Fragmenty dramatu młodzież z Chmielnicka czytała na górze królowej Bony, opiewanej w poezji wieszcza. W uroczystości wzięła udział wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz.

Uczestnicy wydarzenia zapalili znicze na grobie matki poety Salomei Słowackiej pochowanej na miejscowym cmentarzu Tunickim. Na zakończenie wszyscy biorący udział w wyjątkowym krzemienieckim czytaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Akcja „Narodowe Czytanie” od 9 lat łączy Polaków w kraju i za granicą.

Anna Gordijewska
Tekst ukazał się w nr 17 (357), 15 – 28 września 2020

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.