Jaremcze 2020

-a A+

ХІIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania można oglądać na YT Kuriera Galicyjskiego https://www.youtube.com/user/KurierGalicyjski

Panele dyskusyjne odbywały się w Iwano-Frankiwsku na Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka oraz w Przemyślu w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.