Dyskusja panelowa „Lwów 1920 – 1939”

-a A+

W Warszawie odbyła się dyskusja panelowa „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939”. Pandemia pokrzyżowała plany przeprowadzenia konferencji we Lwowie, ale gościnne progi Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przyjęły organizatorów.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Fundacja Joachima Lelewela, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Kurier Galicyjski. Inicjatorami konferencji byli śp. Mirosław Rowicki, założyciel Kuriera Galicyjskiego, i Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Intensyfikacja pandemii nie pozwoliła przeprowadzić konferencji we Lwowie. Ukraińscy paneliści uczestniczyli za pośrednictwem komunikatorów internetowych, a wydarzenie w Warszawie było ze względów bezpieczeństwa ograniczone do dyskusji, by nie przekroczyć dopuszczalnej liczby osób w sali konferencyjnej.

Zebranych przywitał Mikołaj Falkowski, prezes FPPnW, który zaznaczył, że spotkanie jest poświęcone pamięci Mirosława Rowickiego, który już nie zdążył uczestniczyć w konferencji, której był inicjatorem. Dyrektor muzeum Piotr Dmitrowicz wspomniał, że Kurier Galicyjski przed laty reklamował jego audycję historyczną w Radiu Wnet i zachował dobre wspomnienia i wdzięczność w sercu za to Mirosławowi Rowickiemu.

Polskie środowisko naukowe reprezentowali prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Nauk Politycznych PAN, prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prof. Wojciech Włodarkiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukrainę reprezentowali za pośrednictwem komunikatorów internetowych prof. Bohdan Hud’ z Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie i dr Andrij Rukkas z Uniwersytetu Szewczenki w Kijowie. Debatę poprowadził prezes Fundacji Lelewela Piotr Kosciński.

fot. Wojciech Jankowski

Spotkanie zamknął wspólny wyjazd na Cmentarz Bródnowski, gdzie Jerzy Wójcicki, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, i Wojciech Jankowski, redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, złożyli wieniec na grobie Mirosława Rowickiego. Nad grobem założyciela Kuriera Galicyjskiego pomodlili się ponadto Piotr Kościński, Mikołaj Falkowski, pracownicy fundacji, Rajmund Klonowski, Walenty Wojniłło i Justyna Lewandowska z Wilna.

Albert Iwański


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.