VI Forum Młodych Polaków na Ukrainie

-a A+

W Brzuchowicach koło Lwowa po raz szósty odbyło się Forum Młodych Polaków na Ukrainie. W wydarzeniu uczestniczyli młodzi działacze i liderzy środowiska polskiego z wielu miast Ukrainy, od Charkowa po Iwano-Frankiwsk.

Przez pięć dni młodzież debatowała o przyszłości Polaków na Ukrainie i o znaczeniu historii w kształtowaniu się tożsamości. W dyskusjach wzięła udział Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i konsul Rafał Kocot, kierownik Wydziału Polonii.

– Przodkowie ukrywali swoje pochodzenie, bo były trudne czasy polityczne... teraz to wychodzi na jaw. Jest wolność i można otwarcie o wszystkim mówić. Młodzi ludzie zaczynają decydować kim oni są. Czy są Polakami, czy Ukraińcami? Trudno jest im zdecydować się, bo faktycznie mają dwie ojczyzny, jedno serce – powiedziała Margaryta Kondratenko, uczestniczka forum z Charkowa.

Motto tegorocznego forum to „Pamięć, tożsamość, przyszłość i my”. W ramach Przystanku Historia – Lwów młodzież dowiedziała się o przebiegu największych bitew oraz o głównych postaciach wojny polsko-bolszewickiej. – Musimy wiedzieć kim jesteśmy, nie zapominać o naszej przeszłości i wierzyć w naszą przyszłość – zaznaczył Świętosław Żdaniuk, uczestnik forum z Żytomierza.

Szczególne znaczenie w tych trudnych czasach kwarantanny miały zajęcia integracyjne. Młodzież pod opieką trenerów rozwijała cechy liderskie, uczyła się skutecznej komunikacji oraz słuchania siebie nawzajem. – Ważne jest czuć, że nie jestem sama, mam wsparcie, mam ludzi, z którymi mogę porozmawiać, podzielić się tym, co dla mnie jest ważne i oni mnie zrozumieją. Myślę, że forum to dobra możliwość pokazać innym jak jest w naszym mieście, zobaczyć jak jest w dużych miastach, w Kijowie, we Lwowie i czegoś się nauczyć – powiedziała Maria Szybajewa, uczestniczka forum z miasta Energodar.

Dorocznym efektem Forum Młodych Polaków są kreowane przez uczestników mini projekty, które w przyszłości młodzież zrealizuje w swoich miejscowościach. Do tej pory we wszystkich edycjach powstało 47 takich projektów. Były to festiwale muzyczne, wspólne kolędowanie, zawody sportowe oraz imprezy charytatywne.

– Jesteśmy Polakami i to my będziemy kreować naszej mniejszości narodowej na Ukrainie. Dlatego przyjeżdżamy na forum, aby się szkolić, uczyć się jak być dobrymi liderami, jak dobrze się komunikować ze sobą, słuchać i słyszeć siebie nawzajem – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

– Dziesiątki osób, które już przewinęło się przez ten format, tworzą całe środowisko młodych Polaków, które chcą pracować na rzecz polskiej społeczności i angażować się politycznie. Kilku uczestników z poprzednich forum w tym roku brało udział w wyborach samorządowych. To pokazuje, że ta formuła kształcenia i aktywizowania młodzieży przynosi konkretne efekty – zaznaczył konsul Rafał Kocot.

W ostatnim dniu forum młodzi liderzy dołączyli do akcji Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Wspólnie z wolontariuszami, harcerzami i przedstawicielami lokalnych polskich organizacji zapalili ponad 20 tysięcy zniczy na grobach lwowskiej nekropolii.

Forum Młodych Polaków to inicjatywa, która już od 2015 roku łączy młodzież polskiego pochodzenia z całej Ukrainy. Jej głównym celem jest tworzenie wspólnoty ludzi, którzy będą krzewić kulturę polską, tradycje i język, a także aktywnie działać na rzecz polskości w swoich miejscowościach. Organizatorem Forum Młodych Polaków na Ukrainie jest Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Karina Wysoczańska
Tekst ukazał się w nr 22 (362), 1 – 14 grudnia 2020

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.