Wystawa „Harcerstwo w wojnie z bolszewikami. 1920”

-a A+

We Lwowie została otwarta wystawa multimedialna „Harcerstwo w wojnie z bolszewikami. 1920”. Prezentację tworzą zdjęcia, dokumenty oraz film dokumentalny.

Harcerki i harcerze w 1920 roku stanęli w obronie Ojczyzny w pełnym składzie. Dziś mało kto o tym pamięta. Patriotyczna młodzież walczyła nie tylko pod Zadwórzem, Warszawą czy w obronie Płocka. Harcerze budowali też siatkę wywiadowczą na terenach zajętych przez bolszewików oraz pełnili służbę sanitarną. Czynny udział w walkach wzięło 32 i pół tysiąca druhów.

Wystawa jest na tyle ważna, że sami harcerze nie znali do tej pory tego rozdziału własnej historii.

– Jest mit „Szarych szeregów”, natomiast nikt nie wie w zasadzie o udziale harcerzy w wojnie 1920 roku – opowiedziała Kurierowi Galicyjskiemu konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. – Bardzo ważne jest również to, że mamy tutaj dookoła mnóstwo miejsc, gdzie młodzi ludzie walczyli. Te miejsca w tym roku zinwentaryzowaliśmy – dodała.

Pani konsul ma nadzieję, że w przyszłym roku będą mogły odbywać się rajdy harcerskie, wędrówki i harcerstwo opisze te historie. Z tego okresu prawie nie ma zdjęć, dokumentów na ten temat. Na polskich skautów w przyszłości czeka żmudna praca w odkrywaniu tajemnic tego okresu historii na dawnych Kresach.

Fot. Aleksander Kuśnierz

Obecny podczas otwarcia wystawy Paweł Zarzycki, prezes Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych, zaznaczył, że to przedsięwzięcie ma na celu pokazanie młodym ludziom bohaterstwa ich przodków sprzed stu lat. – Ale także natchnięcia ich pewną ideą, że są rzeczy i zawsze były rzeczy ważniejsze niż codzienne radości i zabawy, dla których trzeba poświęcić może niekoniecznie życie, ale wysiłek i trud – dodał.

Wystawa została zorganizowana przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych we współpracy z Harcerstwem Polskim na Ukrainie. Za kilka tygodni będzie ją można obejrzeć także w Równem na Wołyniu.

Anna Gordijewska

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.