Gra terenowa o zabytkach Kołomyi

-a A+

U progu kończącego się 2020 roku uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły przy PTK im. A. Mickiewicza w Kołomyi wzięli udział w grze terenowej „Śladami kołomyjskich zabytków – ślady dziedzictwa II RP na Pokuciu”.

Jest to kolejny projekt edukacyjny opracowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Z siedzibą w Warszawie”, z którym współpracujemy od kilku lat. Pomysłodawcy projektu pragnęli przybliżyć uczniom miejsca związane z polską historią i kulturą poprzez czynne zwiedzanie i wykonanie rozmaitych zadań.

W wyniku naszych działań powstały długotrwałe narzędzia edukacyjne do samodzielnego bądź grupowego zwiedzania, z których będziemy nadal niejednokrotnie korzystać w naszej pracy. Każdy uczestnik gry terenowej został wyposażony w przewodnik i plecak z rozmaitymi rekwizytami, które pozwalały zapoznać się i głębiej przeżyć historię oraz przeznaczenie konkretnej zabytkowej budowli. W ten sposób przy dawnym gimnazjum sióstr urszulanek, w którego pomieszczeniach działa obecnie Sobotnia Szkoła, zapisywaliśmy łamaniec językowy techniką frotażu. Przy kościele ojców jezuitów została odtworzona fasada budynku przy pomocy planszy i wstążek. Uczestnicy robili zdjęcia z rekwizytami z minionej epoki (przy dawnej pracowni fotograficznej „Maryla”), układali puzzle, grali w memory z postaciami polskich kompozytorów, tworzyli własne legendy, budowali, „umieszczali” w Rynku pomnik Józefa Piłsudskiego, zapalali znicze na grobach Polaków – dawnych mieszkańców miasta. Łącznie zadaniami zostało objętych 13 polskich zabytków.

fot. Wasyl Iwanoczko

Zakończenie projektu odbyło się w Muzeum Pisanek, z którym Kołomyja często jest kojarzona w obecnych czasach, a które przechowuje piękną kolekcję polskich pisanek z różnych regionów. Właśnie z tymi zbiorami uczestnicy zapoznali się podczas wycieczki i warsztatów malowania pisanki. W nawiązaniu do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia odbyły się również warsztaty tworzenia ozdób choinkowych ze słomy.

Pragniemy podziękować partnerom, wolontariuszom, nauczycielom, uczniom i wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania i realizacji projektu.

Projekt został współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Irena Hułaj-Nazarowa
koordynator projektu

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.