Dni Języka Jidysz i Dialogu Międzykulturowego

-a A+

Od 13 do 20 grudnia odbywały się we Lwowie „Dni Języka Jidysz i Dialogu Międzykulturowego” zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Żydowskiej im. Szolem-Alejchema, przy wsparciu Ukraińskiego Funduszu Kulturowego i Lwowskiej Rady Miejskiej. Partnerami medialnymi były „Kurier Galicyjski” i pismo „Szofar” oraz Studia Żydowskie Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu i Asocjacja Pracowników Ukrainy.

Hasłem przewodnim tegorocznych Dni Jidysz był „DIALOG”.

Podczas licznych paneli dyskusyjnych rozmawiano o tym, jak zachować dziedzictwo historyczne i walczyć z tymi, co je rujnują oraz jak poddać rewitalizacji dawną żydowską dzielnicę – Krakidały.

Szukano ponadto odpowiedzi na pytanie: jak kultura może przeżyć „kryzys koronawirusowy” i co zrobić, żeby ten czas nie był „czasem straconym”?

Oprócz dyskusji i wykładów zaprezentowane zostały nader interesujące projekty artystyczne, a mianowicie: film o dawnej dzielnicy żydowskiej, wystawę-performans „Cienie Krakidałów” oraz spektakl humorystyczny „Szmonses dialogi”. Zorganizowano również szereg tematycznych wycieczek po Lwowie.

Artur Żak
Fot. Andrzej Borysewycz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.