Środki ochrony dla Drohobycza

-a A+

21 grudnia br. konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz przekazała Wydziałowi Edukacji Organów Wykonawczych Rady Miejskiej w Drohobyczu Obwodu Lwowskiego środki ochrony osobistej niezbędne do walki pandemią COVID-19, a mianowicie 6 000 masek wielokrotnego użytku i 350 litrów środków dezynfekujących.

Dostarczone zasoby są przeznaczone dla uczniów w Drohobyczu i zostały zakupione przez Polską Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach programu "Polska pomoc" Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podczas przekazania byli obecni prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski, mer Drohobycza Taras Kuczma oraz naczelnik Wydziału Edukacji Organów Wykonawczych Rady Miejskiej Petro Szywjak.

Podczas pobytu w Drohobyczu delegacja odwiedziła z darami jeszcze kilka innych lokalizacji, między innymi Wspólnotę Wzajemnej Pomocy „Nasza Chata”, którą dla ludzi wychodzących z bezdomności prowadzi o. Igor Kozakewycz. Schronisko dla bezdomnych otrzymało środki do przeciwdziałania wirusowi, a także liczne paczki żywnościowe jakże niezbędne do funkcjonowania ośrodka.

Jak poinformował Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski pomoc w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 obejmuje placówki medyczne i oświatowe na Ukrainie i w tym roku przekroczyła kwotę 3 500 000 hrywien.

Artur Żak
Fot. Andrzej Borysewycz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.