Lwowskie Betlejem

-a A+

W Wigilię Uroczystości Bożego Narodzenia Mszy Pasterskiej w bazylice metropolitalnej we Lwowie przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki metropolita Lwowski. Koncelebrowali pasterze Lwowskiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego – arcybiskup lwowski Igor Woźniak i jego biskup pomocniczy Wołodymyr Gruca.

Arcybiskup Mokrzycki nie ukrywał wzruszenia, że przychodzi nam świętować w trudnym i jakże dziwnym czasie, gdy w wielu domach zabrakło przy wigilijnym stole kogoś bliskiego. – W niejednej rodzinie puste miejsce stało się symbolem tęsknoty za upragnionym pokojem – mówił hierarcha. – W wielu domach to puste miejsce przypomina o utracie kogoś bliskiego. Dlatego spoglądając na Bożą Dziecinę prosimy z ufnością i wiarą: zachowaj nas od dalszych działań wojennych, przywróć pokój, nadzieję szczęśliwego życia i niech ustanie pandemia.

Za wspólną modlitwę złożył podziękowanie też wiernym wyznania greckokatolickiego oraz prawosławnego. Arcybiskup Woźniak ze swej strony również złożył życzenia bożonarodzeniowe.

– Naszym Betlejem jest ta lwowska katedra, i to stąd trzeba nam iść do swoich zajęć razem z Jego łaską i błogosławieństwem – powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w homilii. – Dlatego kolejny raz kieruję z tej katedry prośbę, aby każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie tylko mówił, że wierzy, ale żył jak wierzący, zachowując bezwzględnie przykazanie miłości Boga i bliźniego, tak jak uczynił to św. Józef. Dlatego życzmy sobie na te Święta – pokoju i wzajemnej miłości. Życzmy sobie – wiary i zaufania. Dzisiaj tego potrzebujemy. Niech zatem dziecię Jezus zobaczy w nas ludzi dobrej woli, którzy na wzór św. Józefa przyjmą pod swój dach Maryję i Jezusa, aby nastała pomiędzy nami jedność i pokój – wezwał licznie zgromadzonych wiernych lwowski metropolita.

Konstanty Czawaga

Więcej zdjęć na stronie Kuriera Galicyjskiego na Facebooku

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.