Tradycji akcji „Serce dla Rodaka” stało się zadość

-a A+

Do rodzin potrzebujących z parafii katolickich obwodu lwowskiego trafiło 400 paczek bożonarodzeniowych, przekazanych przez Fundację Dziedzictwo Kresowe z Warszawy i za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Lwowskiej. Akcja „Serce dla Rodaka” jest też wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy utrzymują polskość na dawnych Kresach.

Fundacja Dziedzictwo Kresowe powstała w związku z ideą niesienia pomocy Polakom pozostającym i działającym poza granicami Polski. Akcja „Serce dla Rodaka” odbywa się dzięki ludziom dobrej woli – wielu z nich ma korzenie kresowe. To oni z autopsji znają potrzeby Polaków zamieszkałych na Ukrainie, ludzi i środowisko, jak również zespoły, które pracują na rzecz krzewienia kultury polskiej.

Prezes Fundacji Dziedzictwo Kresowe Jan Sabadasz jest jej twórcą. W naszej rozmowie dla Kuriera Galicyjskiego podkreślił, że okres pandemii to trudny czas dla wszystkich, ale jest to też czas poczucia większej odpowiedzialności za osoby samotne oraz potrzebujące. – Naszą powinnością jest pamiętać o naszych rodakach mieszkających na Kresach i wspierać ich, gdy tego potrzebują. Jest dużo młodzieży, która aktywnie włącza się w inicjatywy fundacji i mimo wszechobecnych bodźców technologicznych czuje potrzebę niesienia pomocy osobom jej potrzebującym. – Mamy ogromne szczęście, że wokół fundacji gromadzą się osoby, które przyłączają się do naszych inicjatyw i dzielą tym, czym mogą, okazując serce naszym rodakom. Bardzo im wszystkim jesteśmy za to wdzięczni, bardzo im dziękujemy – dodał prezes. Jak co roku, akcja odbywa się pod patronatem honorowym metropolity lwowskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego.

Fot. Aleksander Kuśnierz

Wszyscy, którzy otrzymali paczki bożonarodzeniowe, nie ukrywali wzruszenia, ciesząc się, że Polska jeszcze o nich pamięta. Prosili, by przekazać za pośrednictwem Kuriera Galicyjskiego wyrazy głębokiego szacunku dla Fundacji Dziedzictwo Kresowe, jej działalności na rzecz niesienia pomocy szkołom, zespołom i zwykłym ludziom, wynikającej z potrzeby wielkich kresowych serc. Pomimo złożonej sytuacji związanej z koronawirusem, która dotknęła ludzi na całym świecie, fundacja zdołała zdobyć środki na zorganizowanie paczek żywnościowych potrzebującym rodakom, zamieszkałym we Lwowie i w okolicy.

Anna Gordijewska

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.