Przeprowadzono prace przy kościele w Tadaniach na Ukrainie

-a A+

W listopadzie 2020 r. zakończyły się prace badawcze i remontowe przy kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli w Tadaniach na Ukrainie prowadzone od lipca 2020 r. przez Fundację MOSTY we współpracy z zespołem inż. Marka Partyki z gliwickiej pracowni architektonicznej A.R.P. Projektowanie.

Zespół ekspertów wykonał badania, na podstawie których powstało opracowanie projektu remontu zabytkowej więźby dachowej i remontu dachu oraz opracowanie projektu nowej instalacji elektrycznej, alarmowej PPOŻ, oświetleniowej i odgromowej.

Eksperci wykonali również tymczasową naprawę dachu (naprawa nieszczelności oraz doraźne naprawy więźby).

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt ma szczególne znaczenie z punktu widzenia promocji polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz opieki nad polskimi zabytkami na Ukrainie, w szczególności, że nigdy po 1920 roku w okresie II RP, ani po 1991 roku nie prowadzono kompleksowych prac inwentaryzacyjnych przy tym kościele.

Kościół w Tadaniach ufundował chorąży bełski Mikołaj Józef Koc w 1734 roku. W 1945 roku kościół został zamknięty. W okresie sowieckim wykorzystywano go jako magazyn przykołchozowy i międlarnię lnu. Świątynia została zwrócona wiernym w 1992 roku. Obecnie kościół podlega proboszczowi z Kamionki Strumiłowej, a we wsi żyje czterech parafian.

Fundacja MOSTY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.