03/09/2020 10:59

Początek roku szkolnego w Szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Nieście godnie sztandar naszej szkoły św. Marii Magdaleny – to przekaz uczniów tegorocznej klasy maturalnej dla tych, którzy dopiero zaczynają w niej naukę. Przed najmłodszymi wielka przygoda odkrywania różnych ważnych rzeczy począwszy od nauki pisania, czytania, liczenia aż do wiedzy o własnej tożsamości, polskości, przyjaźni, współżycia z innymi ludźmi. Najstarsi mają przed sobą rok najbardziej wytężonej pracy przed pierwszą z wielkich zmian w ich życiu.

31/08/2020 18:10

Anna Walentynowicz – bohaterka łącząca Polskę i Ukrainę

W stolicy Ukrainy uczczono czterdziestolecie Solidarności i porozumień sierpniowych. W Kijowie na Majdanie Niezależności Instytut Polski otworzył wystawę zatytułowaną „Anna Walentynowicz – bohaterka dwóch narodów”. Ekspozycja jest poświęcona bohaterce Solidarności i czterdziestej rocznicy powstania wielkiego, polskiego ruchu.

29/08/2020 10:46

Polska i Ukraina razem przeciwko oszustom podatkowym

Ministrowie finansów Polski i Ukrainy Tadeusz Kościński i Siergiej Marczenko, podpisali w Kijowie wspólną deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT.

28/08/2020 18:19

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży „Muzy Galicji”

W Iwano-Frankiwsku – dawnym Stanisławowie oraz Przemyślu odbył się projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Muzy Galicji”. Głównym celem projektu była integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej, łamanie stereotypów, poznawanie kultury i tradycji sąsiednich krajów, a także odkrywanie wspólnych śladów i dziedzictwa historycznego, religijnego i kulturowego na terenach pogranicza dawnej Galicji.

28/08/2020 17:48

Protest katolików obrządku rzymskiego w Kołomyi

Mimo obowiązujących ograniczeń wynikających z faktu, że Kołomyja znalazła się w „czerwonej strefie” epidemii COVID-19, porankiem 26 sierpnia przed miejscowym ratuszem odbyła się akcja modlitewna, której uczestnicy domagali się od władz miejskich zwrotu budynku dawnego konwiktu oo. jezuitów. Znajduje się on na zapleczu kościoła pw. św. Ignacego Loyoli.

18/08/2020 17:10

Baćka odejdź! Białoruś się przebudziła

W Mińsku odbył się wielki marsz przeciwników Aleksandra Łukaszenki. Niektóre media oceniają liczbę protestujących nawet na pół miliona ludzi. Protesty odbyły się też w innych miastach Białorusi.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.