20/11/2017 22:21

Spirydon Albański – lwowski olimpijczyk 1936 roku

15/04/2014 00:12

 

Kazimiera Alberti – córka Bolechowa

29/01/2013 18:55

Z wiarą w potęgę idei

10/01/2013 13:57

Bohdan Ihor Antonycz – poezja zielonego człowieka

26/10/2012 14:24

Aniela z Kamińskich Aszpergerowa

26/06/2012 18:01

Najdowcipniejszy człowiek we Lwowie

07/02/2017 14:08

Profesor Edmund Faustyn Biernacki – wybitny przedstawiciel nauki polskiej

15/08/2016 15:14

Generał Marko Bezruczko

27/03/2015 16:45

Nie tylko Władysław

22/02/2015 16:37

Maria Bartusówna

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.