04/02/2021 21:34

Wkład biskupa Mariana Franciszka Jaworskiego w rozwój Lubaczowa i okolic

11/01/2021 08:49

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Biskup Marian Jaworski wobec ratowania dawnych cerkwi greckokatolickich

28/12/2020 13:57

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Starania o należyte sprawowanie kultu administratora apostolskiego archidiecezji w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego w latach 1984 – 1991

12/12/2020 14:00

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Rządy biskupie na stanowisku administratora apostolskiego Archidiecezji w Lubaczowie w latach 1984 – 1991

24/11/2020 09:21

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Praca dydaktyczno-naukowa

09/11/2020 15:08

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Praca dydaktyczno-naukowa

13/10/2020 17:09

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Święcenia kapłańskie i działalność duszpasterska 

30/09/2020 11:30

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Od urodzin do święceń kapłańskich (1926–1950)

08/09/2020 08:48

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Od urodzenia do święceń kapłańskich (1926-1950)

10/08/2018 10:41

Człowiek z pogranicza dwóch kultur

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.