28/02/2019 14:55

On pierwszy opowiedział o Holokauście

24/11/2017 21:29

Ta, która rozkochała w sobie cara – Matylda Krzesińska (1872–1971). Jak Polacy Charków budowali. Część XVII

16/11/2017 11:37

Burmistrz herbu Topór

13/05/2017 12:36

Zapomniany pisarz-romantyk Józef Korzeniowski (1797–1863). Jak Polacy Charków budowali. Część VIII

29/03/2017 10:41

Ludwik Kolankowski (1882-1956) – rektor z Pokucia

26/02/2017 13:19

Hugo Kołłątaj – zwycięski i tragiczny

25/06/2016 11:47

Włodzimierz Krukowski (1887-1941)

16/06/2016 14:24

Od konia i zginął…

28/09/2014 11:13

Andrzej Klakurka – bohater z Rafajłowej

21/05/2014 10:39

Adam Wacław Kowalski (1907 – 2003). Wspomnienie

Pierwsze imię otrzymał po ojcu i dlatego, że urodził się w wigilię Bożego Narodzenia w Drohobyczu – miejscowości leżącej przed wojną na terenie Polski. Szkołę powszechną i gimnazjalną ukończył w Borysławiu, a szkołę średnią techniczną w Drohobyczu. Pracę zawodową rozpoczynał w Spółce Akcyjnej „GAZOLINA” w Borysławiu. Był współwłaścicielem szybu naftowego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.