11/02/2020 09:43

Prezydenci Lwowa. Michał Michalski

31/01/2020 07:59

Prezydenci Lwowa. Godzimir Małachowski

15/03/2018 14:05

Kazimierz Ritter von Milbacher

05/01/2016 14:32

Niemieckim tropem Adama Mickiewicza

03/12/2015 13:17

Wielki i skromny człowiek

23/02/2015 19:20

Polskie drogi pułkownika

20/01/2015 20:40

Romuald Mieczkowski – poszukiwanie tożsamości

18/02/2014 21:21

Utracony raj Wolfganga Amadeusza Mozarta

W 170. rocznicę śmierci kompozytora.

10/06/2013 11:56

Marchockiego Respublika Nowa

Ignacy Ścibor Marchocki zaliczał się do najbardziej oryginalnych postaci zamieszkujących kresowe ziemie w XVIII w.

17/03/2013 01:09

Profesor Juliusz Makarewicz

Prawnik, senator, kodyfikator, wykładowca, wychowawca, społecznik. Każde ze słów określających Juliusza Makarewicza bez przesady poprzedzać można przymiotnikiem wybitny. Należy on do najznakomitszych przedstawicieli polskiej nauki, lecz na szczególną pamięć zasługuje nie tylko ze względu na naukowe dokonania.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.