13/09/2014 19:25

Rudolf Nardelli – bohater spod Maksymca

21/10/2013 11:03

Nikifor Krynicki

Najbardziej znanym w świecie kryniczaninem wszechczasów jest głuchoniemy łemkowski żebrak, który został zaliczony do światowej czołówki malarzy prymitywnych.

02/01/2013 18:29

Stanisław Niewiadomski (1857-1936)

27/05/2012 00:20

Pierwszy terrorysta polityczny II RP

Po kilku turach wyborów, konsultacjach i koalicjach, 9 grudnia 1922 r. II RP nareszcie wybrała swego pierwszego prezydenta. 11 grudnia 1922 roku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Gabriela Narutowicza… Sądzone mu było rządzić tylko pięć dni.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.