14/04/2020 05:46

Prezydenci Lwowa.Tadeusz Rutowski

26/07/2016 11:58

Franciszek Rychnowski – lwowianin który „zmaterializował elektryczność”

29/09/2015 13:20

Petersburg ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego – pierwszego rektora KUL

28/09/2015 13:07

Za „chińskim murem”.

12/05/2014 20:05

Pułapka na Rasputina (część druga)

Rasputin całkiem niechcący dokonał czegoś, co nasze otoczenie na ogół nie puszcza płazem – zrobił zawrotną karierę. Nagły przeskok od kompletnej bylejakości, aż na sam szczyt władzy i dostojeństwa. Szczyt tak wysoki, jaki spotyka się tylko w monarchii absolutnej.

25/04/2014 12:29

Pułapka na Rasputina (część pierwsza)

Rasputin zazwyczaj jest opisywany jako cham, złodziej, pijak, brudas i rozpustnik.

04/12/2013 13:09

Galicja – utracony raj Józefa Rotha

W przyszłym roku przypada sto dwudziesta rocznica urodzin Józefa Rotha, austriackiego pisarza żydowskiego pochodzenia, jednego z najpłodniejszych humanistycznych twórców XX wieku.

18/06/2013 11:42

Niedźwiedź litewski Karol Radziwiłł

„Przybył do Lwowa kilka lat po I rozbiorze – bawił dwa tygodnie, a przez ten czas caly Lwów był u niego gościem. Nigdy przybycie żadnego, nawet najdostojniejszego gościa, nawet cesarza, nie poruszylo tak Lwowa.

07/01/2013 17:28

Prezydent RP Edward B. Raczyński

Był zarówno najstarszym, złożył urząd w wieku 95 lat, jak i najdłużej żyjącym, niemal 102 lata, prezydentem Rzeczypospolitej. Ostatnim przesłaniem tego wielkiego Polaka były słowa: „… nie zmarnujcie niepodległości!”.

26/10/2011 12:47

Prezydent RP Władysław Raczkiewicz

Władysław Raczkiewicz urodził się 28 stycznia 1885 r. w Kutaisi, w dalekiej Gruzji. Dlaczego aż tam? Jego dziadek był uczestnikiem Powstania Styczniowego, który po konfiskacie mienia i zesłaniu na Syberię został osiedlony na Kaukazie. Późniejszy prezydent był synem Józefa, z zawodu sędziego i Ludwiki z Łukaszewiczów.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.