09/03/2018 22:26

Generał chorąży Jurko Tiutiunnyk

29/03/2017 11:17

Ludzie jak nuty… Jubileusz Marii Tarnawieckiej

11/07/2014 19:20

Lekarz uzdrowiskowy. Działalność doktora Apolinarego Tarnawskiego

Apolinary Tarnawski leczył z otyłości i nałogów głodówkami i pracą fizyczną, na inne schorzenia pomagały zabiegi fizykoterapeutyczne, dobrana dieta wegetariańska, wody mineralne, kąpiele powietrzne i słoneczne oraz gimnastyka. Kuracjusze przebywali pod jego czujną opieką, do Kosowa Huculskiego zjeżdżali się z całego kraju, opowieści głosiły, że artystów doktor zwalniał z opłat. Stworzył standard lecznictwa uzdrowiskowego na ziemiach polskich w okresie zaborów i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

02/12/2013 15:44

W pracy zwycięstwo

Listopad pozostaje w świadomości Polaków przede wszystkim czasem wspomnień o ludziach bliskich, lub też o tych, którzy swoimi działaniami i życiem zapisali się na kartach naszej historii i pamięci. Jedną z takich osób jest arcybiskup lwowski Bolesław Twardowski, w dniu 22 listopada przypada 69. rocznica śmierci duchownego.

26/01/2013 11:08

Malarz rzeczy drobnych

Wysoki, szczupły, bardzo przystojny, wytworny w sposobie bycia i mówienia. Odznaczał się jak sam mówił fantazją „ułańską”, ale malując pracował wolno. Zasłynął jako rytownik i malarz „rzeczy drobnych” – portretów akwarelowych, miniatur portretowych malowanych na kości słoniowej, typów ludowych, orientalnych scen rodzajowych.

26/11/2012 18:25

Nikola Tesla - zapomniany geniusz

Obserwując sposoby nauczania historii we wszystkich państwach Europy, można zaobserwować dziwną prawidłowość, polegającą na nauczaniu dzieci historii wojen, podbojów, aneksji i innych przejawów państwowego bandytyzmu.

02/08/2012 10:28

Apolinary Tarnawski

Tarnawski urodził się w Gnojnicy k. Jaworowa w 1851 r.

31/10/2007 21:06

...że można się tak widzieć już ostatni raz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.