07/02/2013 16:33

Malarz pięknych kobiet

Franciszek Żmurko, 1859 – 1910. Urodził się we Lwowie. Był synem wybitnego matematyka rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. Wawrzyńca Żmurki.

05/02/2013 15:02

Dynastia Żebrowskich – organmistrzów polskich

Żebrowscy – to rodzina organmistrzów, mieszkających we Lwowie, właścicieli fabryki organów.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.