12/04/2018 10:46

Ostatni lwowski alchemik

18/02/2015 16:05

Wierny uniwersytetowi i miastu.  O profesorze Przemysławie Dąbkowskim (1877 – 1950)

Powstały w 1918 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski zawdzięcza swój rozwój wielu wybitnym uczonym wywodzącym się z Lublina, ale także znakomitym koryfeuszom nauki pochodzącym spoza tego miasta. Jednym z nich był profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Przemysław Dąbkowski.

23/11/2014 15:11

Zapomniany generał-poeta i jego związki z Wołyniem

19/09/2014 12:53

Jak zginął Tadeusz Dołęga-Mostowicz?

Był najbardziej znanym i najpoczytniejszym polskim pisarzem dwudziestolecia międzywojennego.

27/09/2013 15:47

Pionier polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego

Na rok 2013 przypada 150 rocznica urodzin nestora polskiej elektryki Romana Dzieślewskiego. Był pionierem polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pierwszym polskim profesorem elektrotechniki i autorem pierwszego akademickiego podręcznika elektrycznego „Encyklopedia elektrotechniki”.

10/07/2013 13:20

Płomień pośród lodu

Jest w Gornoałtajsku, sennej, pięćdziesięciotysięcznej mieścinie syberyjskiej, wąski zaułek, biegnący wzdłuż rzeczułki Majmy – ulica Nabrzeżna.

20/05/2013 11:37

Niepraktyczny łeb marzyciela

Najlepiej znał lwowski salon, stajnię i kasyno, ale równie dobrze poznał meliny i szemrane miejsca dziewiętnastowiecznego miasta. Obserwował i słuchał bywalców tych miejsc, a następnie przenosił ich na karty swoich powieści.

01/02/2013 19:14

Antoni Durski - ojciec lwowskiego „Sokoła”

Jestem prezesem lwowskiej obwodowej organizacji „Sumienie”.

30/01/2013 11:01

Józef Dietl – wskrzesiciel Krynicy i prezydent Krakowa

135 lat temu, 18 stycznia 1878 roku zmarł Józef Dietl, wybitny polski lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezydent Krakowa.

07/01/2013 14:41

Szablą, piórem, słowem

Galicyjskim Petroniuszem nazwał go profesor Stanisław Grodziski.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.