02/01/2013 18:47

Czas wzlotów i upadków

21/12/2012 15:29

Tajny biskup ze Złoczowa

27/11/2012 20:16

Panowie, oto Geniusz

19/11/2012 20:10

Pierwsze miesiące po wyjeździe z Warszawy

14/11/2012 21:06

Pierwszy rok Chopina w Paryżu

09/11/2012 17:53

Chopin. Ostatnie lata spędzone w Warszawie

08/11/2012 15:15

Dzieciństwo i edukacja muzyczna Chopina

08/11/2012 14:52

Pochodzenie Chopina

12/04/2018 12:46

Ostatni lwowski alchemik

18/02/2015 17:05

Wierny uniwersytetowi i miastu.  O profesorze Przemysławie Dąbkowskim (1877 – 1950)

Powstały w 1918 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski zawdzięcza swój rozwój wielu wybitnym uczonym wywodzącym się z Lublina, ale także znakomitym koryfeuszom nauki pochodzącym spoza tego miasta. Jednym z nich był profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Przemysław Dąbkowski.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.