Reklama w prasie lwowskiej początków XX wieku

-a A+

Reklama prasowa pozostaje jednym z ciekawszych źródeł historycznych dotyczących życia codziennego w dawnych czasach.

Lwowskie gazety, w przeciwieństwie do bogato ilustrowanych pism wiedeńskich, nie publikowały ogłoszeń kolorowych. Większość reklam miała formę zwięzłych tekstów, które dla wyróżnienia od zwykłych ogłoszeń otaczano ramkami lub dekorowano niewielkimi czarno-białymi rysunkami przedstawiającymi opisywany produkt lub logo producenta.

Sytuacja ta wynikała po części ze względów technicznych, jednakże główną przyczyną były względy natury finansowej. Wykonanie grafik było pracochłonne i dość drogie, a ceny zwykłych ogłoszeń i reklam tekstowych zaczynały się od 1,5 centa za standardowych rozmiarów literę. Co ciekawe reklamy w przeciwieństwie do czasów dzisiejszych nie były głównym źródłem dochodów wydawcy, który zarabiał na bezpośredniej sprzedaży gazet. Według ostrożnych szacunków wpływy z reklam i ogłoszeń drobnych nigdy nie przekraczały 1/3 dochodów.

Analizując zawartość Kuriera Lwowskiego możemy stwierdzić, iż znaczna część reklam kierowana była do kobiet, gdyż to one dokonywały większości zakupów. (Nawiasem mówiąc sytuacja niewiele się zmieniła w dzisiejszych czasach, gdyż nawet jeśli zakupów dokonuje mężczyzna, to i tak w większości przypadków krąży po sklepie z listą sporządzoną przez żonę) Nie dziwi więc dominacja reklam środków czystości, kosmetyków, czy też odzieży dziecięcej. Dla Panów z kolei kierowane były reklamy tytoniu, napojów alkoholowych oraz środków przeciw łysieniu. Do rzadkości nie należały ogłoszenia o nowych dostawach świeżej partii trunków, bądź też ostrzeżenia producentów przed podróbkami. Na szczególną uwagę zasługują reklamy zachęcające do zakupu przedmiotów będących znakiem swojej epoki, takich jak chociażby lampy naftowe, nocniki czy spluwaczki.

Tyle tytułem wstępu – zapraszam szanownych czytelników do samodzielnego zapoznania się z ofertą lwowskich firm i kupców zaczerpniętą z numerów Kuriera Lwowskiego z wiosny 1905 r.

Adam Kaczyński
Tekst ukazał się w nr 7 (323) 15-26 kwietnia 2019

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.