Nieco sentymentalnie. Święty Mikołaj lwowski

-a A+

Nieco sentymentalnie i archiwalnie

Odo Dobrowolski, Kościół św. Mikołaja i Uniwersytet - dawny klasztor trynitarzy (źródło: bid.desa.pl)

Główny ołtarz w kościele św. Mikołaja we Lwowie (źródło: fotopolska.eu)

Bronisław Król
Gazeta Lwowska, 6-7 grudnia 1942 roku

Święty Mikołaj
pocztówka ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Grada

Święty Mikołaj
pocztówka ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Grada

 Opracowała Anna Gordijewska

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.