30/12/2020 11:27

Wiejski neogotyk

Podleśny Mukarów – wioska w rejonie dunajowieckim obw. Chmielnickiego – niczym szczególnym się nie wyróżnia wśród innych tego typu miejscowości. Jednak odwiedzić wioskę warto jedynie dla jednego zabytku – nadzwyczaj pięknego kościoła pw. św. Józefa.

13/12/2020 12:46

Turylcze – zajrzeć w oczy Chrystusa

Na terenach Ukrainy przeżywa ostatnie chwile swego istnienia wiele opuszczonych kościołów rzymskokatolickich. Szczególnie rzuca się to w oczy na terenach Galicji, gdzie takie obiekty są chyba w każdej wiosce. A jednak w okolicach Borszczowa w zniszczonym kościele cudem ocalał oryginalny ołtarz.

13/12/2020 12:42

Zapomniane kościoły Lwowa nadal niszczeją

Na terenie byłej Lwowskiej Fabryki Autobusów znajduje się dawny kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i klasztor karmelitów bosych, wybudowane w latach 1933-1939. Dziś jest w stanie ruiny i nic nie wskazuje na poprawę tej sytuacji.

09/12/2020 09:42

Dawna kaplica rzymskokatolickiego seminarium duchownego. Część 1

Kaplica rzymskokatolickiego Wyższego Seminarium Duchownego pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy usytuowana jest przy ul. Czarnieckiego 30 (obecnie Wynnyczenki) w zabudowaniach dawnego klasztoru sióstr karmelitanek bosych obok kościoła Matki Boskiej Gromnicznej.

30/11/2020 10:27

Anioły i święci dawnego Budzanowa

Budzanów (po 1946 roku – Буданів) jest bardzo interesującym galicyjsko-podolskim miasteczkiem. Posiada bogatą historię i liczne zabytki minionych epok. Opowiadanie o wszystkich zajęłoby chyba połowę numeru Kuriera Galicyjskiego. Wobec tego zajmiemy się tylko jednym tematem, mianowicie rzeźbami w Budzanowie.

07/11/2020 20:04

Sale na Politechnice Lwowskiej odnowiono

Główny gmach Politechniki Lwowskiej posiada dwie perły – aulę oraz czytelnię starej biblioteki, obie zaprojektowane przez pierwszego rektora uczelni wybitnego architekta Juliana Zachariewicza.

03/11/2020 14:47

Prace konserwatorskie w sezonie 2020

Każdego roku rozszerza się zakres wspólnych polsko-ukraińskich prac konserwatorskich i zwiększają się koszty ich finansowania. Stało się to m.in. dzięki aktywności na terenie Lwowa Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” z Warszawy. Instytut „Polonika” współpracuje z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.