Wiejski neogotyk

-a A+

Podleśny Mukarów – wioska w rejonie dunajowieckim obw. Chmielnickiego – niczym szczególnym się nie wyróżnia wśród innych tego typu miejscowości. Jednak odwiedzić wioskę warto jedynie dla jednego zabytku – nadzwyczaj pięknego kościoła pw. św. Józefa.

Świątynię wzniesiono w latach 1859–1872 z inicjatywy proboszcza tutejszej parafii księdza Bazylego Szacha z funduszy, zgromadzonych przez parafian. W 1886 roku konsekrował ją bp Lubodowski.

W czasach komuny kościół zamykano dwukrotnie – w 1933 i w 1962 roku. W 1989 zwrócono go wiernym, a w 1990 dobudowano obok wieżę-dzwonnicę. Prócz tego w kościele zachowały się czynne organy i jeżeli trafi się tu podczas nabożeństwa, można delektować ich pięknym brzmieniem.

Dmytro Poluchowycz
Tekst ukazał się w nr 23 (363), 15–28 grudnia 2020

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.