29/07/2020 13:51

Zapomniany Koropiec nad Dniestrem

Koropiec to miejscowość niezwykle malowniczo położona w jarze rzeki o tej samej nazwie, przy jej ujściu do Dniestru. Obecnie jest to osiedle typu miejskiego w rejonie monasterzyskim obwodu tarnopolskiego. Koropiecka historia jest także mocno związana z historią Polski, o czym poniżej.

22/07/2020 09:44

Kalwaria w Winiatyńcach

Wyniatyńce – wieś solecka, siedziba rzymskokatolickiej parafii, gmina Kasperowce, pow. Zaleszczyki. W roku 1931 – 410 zagród z 1917 mieszkańcami, z nich 800 to Polacy.

18/06/2020 12:13

Spichlerz w Drohobyczu

W Drohobyczu przy ulicy Mychajły Hruszewskiego znajduje się spichlerz z XVIII wieku. Jest to jeden z najstarszych zabytków kresowego miasta.

15/05/2020 09:51

„Cholerny” słup, szczęka i DDT zamiast kadzidła

Wioska Liczkowce, leżąca nad Zbruczem, znana jest przede wszystkim z odnalezionego tu w 1848 roku posągu Światowida o czterech twarzach. Niestety inne lokalne zabytki nie są znane szerokim rzeszom. Jakkolwiek wydaje się to dziwne, ale każdy z nich zasługuje na określenie „unikalny”. I nie ma w tym żadnej przesady.

11/03/2020 11:32

Jazłowiec – miasteczko zadziwiających portali

Niewielka, bo licząca jedynie pięćset mieszkańców miejscowość w rejonie buczackim obwodu tarnopolskiego posiada kilkaset unikalnych zabytków historycznych i może śmiało konkurować z największymi turystycznymi ośrodkami Ukrainy.

03/03/2020 13:00

Polskie rezydencje Żytomierszczyzny. Część 2

Okazuje się, że w miejscu największego skupienia ludności polskiej na Ukrainie – terenach Żytomierszczyzny – pozostało wiele prawie niezbadanych miejsc polskiego osadnictwa.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.