04/01/2021 14:51

Pałac hr. Balickich w Stanisławowie

Niniejszym artykułem autorzy pragną wzbogacić stanisławowskie opowieści pisząc o jeszcze jednym pałacu – z ulicy Gen. Tarnawskiego, uzupełniając skąpy rząd prestiżowych budowli: pałaców hr. Potockich i hr. Dzieduszyckich oraz barona Romaszkana.

04/01/2021 13:04

Rok 2020. Pamięć podczas pandemii – zakończenie

Dobiegł końca rok 2020, a wraz z nim kończymy serię publikacji o miejscach pamięci o 1920 roku na terenach obw. lwowskiego i iwanofrankiwskiego, które opracowaliśmy na prośbę Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

03/01/2021 08:24

Obóz internowanych i jeńców polskich w Kosaczowie (1918-1919)

W pierwszej połowie listopada 1918 roku do Kołomyi przywieziono ponad dziesięciu przedstawicieli inteligencji polskiej ze wszystkich zakątków Galicji. Nadano im status osób internowanych, czyli stanowiących niebezpieczeństwo dla państwa ukraińskiego.

14/12/2020 10:36

Mikuliczyn

Przed I wojną światową gmina Mikuliczyn cieszyła się sławą jednej z największych wiejskich gmin w Imperium Austro-Węgierskim – 6000 mieszkańców na 435 km². Granice gminy sięgały po grzbiet Czarnohory, zaś wsie Tatarów, Worochta i Woronienka uważano za przysiółki Mikuliczyna.

14/12/2020 10:28

Miasto mojego dzieciństwa. Część 3

Sowieci przyszli do Stanisławowa we wrześniu 1939 roku, gdy Wołodymyr Baran ukończył jedenaście lat. Chłopak dobrze zapamiętał te wydarzenia, wobec tego w tym odcinku opowie co wydarzyło się pomiędzy „złotym wrześniem” i „brunatnym czerwcem”.

04/12/2020 11:57

Czeski Nieznany Żołnierz poległ na Ziemi Lwowskiej

Nasz niezmordowany wędrowca po Ziemi Lwowskiej Marian Baranowski przesłał nam ze swojej kolejnej wędrówki ciekawe zdjęcia cmentarza żołnierzy czechosłowackich w miejscowości Cecowa koło Złoczowa. Drążąc ten temat dotarłem do niezwykle interesujących wiadomości.

30/11/2020 12:55

Legendarni władcy Polski wiary Mojżeszowej

W 1838 r. podczas budowy Twierdzy Brzeskiej zniszczono starożytną synagogę. Wtedy też zapisano, że w murze bożnicy odnaleziono granitową tablicę z napisem: „Władca Saul, syn Samuela z Padwy, wzniósł tę żeńską synagogę”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.