01/08/2020 18:46

Pużniki

Wieś solecka Pużniki w powiecie buczackim i gminie Zubrzec liczyła w 1931 r. 192 zagrody z 962 mieszkańcami.

21/07/2020 09:38

Kościół przedsiębiorców

Nie minął wiek od założenia Odessy, gdy jej mieszkańcy stanęli wobec wyzwania, jakim stała się budowa nowej świątyni. Przez szereg lat potrzeby społeczności rzymskokatolickiej zaspokajał kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, sięgający swą historią 1802 r., lecz z czasem jego mury nie mogły już pomieścić wszystkich wiernych, szczególnie w dni świąteczne.

06/07/2020 10:13

Turcy na froncie wschodnim I wojny światowej

Działania bojowe zazwyczaj znaczą swój przebieg cmentarzami wojennymi. Niewielu znany jest fakt istnienia w Galicji cmentarzy wojsk tureckich. Tak, tak – wojsk tureckich walczących wspólnie w koalicji niemiecko-austro-węgierskiej i broniących Europy przed barbarzyńcami ze wschodu…

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.