Klub Galicyjski

-a A+

Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi, Zacni z Zacnymi

Tak brzmiały słowa siódmego punktu Ugody Hadziackiej. I choć nie udało się zrealizować jej wszystkich postanowień, jej Ducha nie udało się złamać przez następne stulecia. Nadal był i jest inspiracją dla wszystkich podejmujących działania ku wspólnej europejskiej przyszłości naszych narodów.

Chcielibyśmy doczekać czasów, gdy jadąc z Kijowa do Warszawy, czy odwrotnie, nie będziemy musieli wyciągać z kieszeni paszportów. Świadomość naszej, chcemy czy nie, wspólnej historii – tej dobrej i tej złej, powinna być inspiracją do wspólnych działań w celu integrowania Ukrainy do struktur europejskich – kierunek, który Ukraina przecież deklaruje.

To my: Polacy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Żydzi i wiele innych narodów – tworząc I Rzeczpospolitą, byliśmy prekursorami dzisiejszej Unii Europejskiej. Nie był to może twór doskonały, ale i dzisiejsza Unia nim w pełni nie jest. Choć ciężko znaleźć w realnym życiu ideały, dążenie do nich zawsze było motorem postępu i demokracji.

Należy pamiętać, że do Europy wchodzi się także poprzez wartości. Ich akceptacja jest warunkiem sine qua non wejścia do wspólnoty wolnych narodów. Nie powinniśmy mieć tutaj żadnych kompleksów – wszak: Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi, Zacni z Zacnymi. Trzeba tylko przypomnieć sobie znaczenie tych słów i wyciągnąć wnioski z pomyłek.

Prolog do zawartych ponad 350 lat temu paktów w Hadziaczu kończyły słowa: „Daj Boże szczęśliwe i wiecznie trwałe skończenie” (podjętego dzieła). I niechby się wreszcie tak stało.

Uważamy, że rzeczywiste porozumienie i współdziałanie narodów Polski i Ukrainy, w tym także Polaków żyjących na Ukrainie i Ukraińców żyjących w Polsce, jak również przedstawicieli innych narodów żyjących z nami na tej ziemi, może doprowadzić w konsekwencji do odejścia od stereotypów i zmiany negatywnie działających paradygmatów, blokujących mentalnie wspólne inicjatywy rozwoju regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Pragnienie stymulowania tego procesu legło u źródeł idei powołania KLUBU GALICYJSKIEGO. 

KLUB GALICYJSKI 

Klub Galicyjski – to inicjatywa skupiająca międzynarodowe środowiska naukowców, dziennikarzy, publicystów, ludzi sztuki i tych, którym bliskie są sprawy Ukrainy, jej relacji ze światem, w tym z Polską. Opierając się na starych galicyjskich tradycjach rozmów przy kawie, będziemy mieli zaszczyt zapraszać na spotkania w miastach galicyjskich – nie tylko terytorialnie, ale przede wszystkim galicyjskich duchem, otwartych na dyskusję, na przyszłość, a czerpiących z tradycji i historii.

Nie mniej, naszym celem nie będzie odkurzanie duchów przodków, a poświęcenie uwagi przede wszystkim sprawom doczesnym i trosce o losy przyszłych pokoleń. To, co dziś szeroko nazywane jest publicystyką, polityką, gospodarką, sprawami społecznymi czy sztuką będzie omawiane na spotkaniach, podczas których mamy nadzieję sprzeczać się, choć nigdy kłócić.

Działalność klubu polega na organizowaniu regularnych spotkań dyskusyjnych na tematy aktualne i ważne dla miejscowych środowisk inteligenckich i opiniotwórczych.

Formuła spotkań – to otwarta dyskusja panelowa z udziałem moderatorów. Oprócz dyskusji, każde spotkanie połączone jest z rożnymi formami działalności artystycznej, np.: wernisażem, projekcją filmu, krótkim koncertem lub występem.

Tematy spotkań są geograficznie, historycznie i znaczeniowo związane z dawną Galicją. Obejmują jej dziedzictwo kulturowe, przywołujące sprawy nie dzielące, a łączące i wskazujące przestrzeń współpracy polsko-ukraińskiej. Nie będziemy jednak unikać kontrowersyjnych kwestii.

Staramy się by obszary tematyczne obejmowały głównie tematykę współczesną: samorządność, oświatę (w tym mniejszościową po obu stronach granicy), współpracę uczelni w ramach regionu – Galicji (w pojęciu wykraczającym poza jej historyczne granice); ekologię, wizy, granice, procesy eurointegracyjne, podsumowanie prób współpracy w ujęciu historycznym w obszarze Galicji, polską społeczność na Ukrainie (Galicji po II wojnie światowej), ukraińską społeczność w Polsce.

Lista omawianych tematów nie jest zamknięta, zależy też od bieżących potrzeb i wydarzeń ważnych dla miejscowej społeczności. Pojęcie galicyjskości jest traktowane w sposób dość umowny, nie zawsze ściśle pokrywający się z podziałem geograficzno-historycznym.

Przez „galicyjskość” rozumiemy system sprawdzonych europejskich wartości. Filozofia grecka, prawo rzymskie i wartości chrześcijańskie – to trzy filary cywilizacji europejskiej, ukształtowanej na przestrzeni wieków. Odejście od któregokolwiek z nich w imię jakiejkolwiek ideologii czy kolejnej wizji „wieczystego szczęścia” zawsze prowadziło do katastrofy.

Bolszewickie hasło: „grab zagrabione” – z pewnością nie należy do kanonu cywilizacji zachodniej. Podobnie jak faszyzm, nazizm, komunizm czy inne totalitarne „-izmy”.

„Wolni z Wolnymi” to tytuł kwartalnika, a także portalu internetowego, jaki tworzymy jako jedną z platform medialnych Klubu Galicyjskiego.

Chcielibyśmy, by publicyści wolni myślą, poglądami, docierali za jego pośrednictwem do tych, jakim idee wolności intelektualnej są i być powinny szczególnie bliskie. Do ludzi, jacy tworzą życie naukowe, ekonomiczne, polityczne Ukrainy, Polski, ale i innych państw Europy. Hołdując zasadzie wolności nie chcemy narzucać tematyki i formy tekstu, pod jednym wszakże warunkiem. Niech dotyczy on spraw ważnych dla tego regionu Europy – w szczególności Polski i Ukrainy, i niech będzie wyrazem wolnych poglądów.

Powstający kwartalnik „Wolni z Wolnymi”, który uzyskał już państwową rejestrację, będzie pismem dwujęzycznym – wszystkie teksty publikowane będą w języku polskim i ukraińskim. Mamy też nadzieję na szeroką współpracę z mediami polskimi i ukraińskimi.

Podejmując tę inicjatywę chcemy przyczynić się do budowy ciekawego intelektualnie środowiska, będącego swoistym lobby na rzecz propagowania wartości europejskich i pogłębionej współpracy polsko ukraińskiej.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.