16/02/2018 08:16
autor KG

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie!

-a A+

W 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu w Lublinie, przemianowanego w 1928 roku na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku noszącego imię Jana Pawła II.

Od początku swojego istnienia nasz uniwersytet miał na celu kształcenie i wychowanie przyszłej inteligencji katolickiej, a jego dewizą stało się zawołanie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. Od 100 lat Uniwersytet pozostaje wierny swojej misji i stara się sprostać wezwaniom współczesnego świata. Jest to najstarszy katolicki uniwersytet w tej części Europy oraz najstarsza uczelnia w Lublinie. Obecnie KUL liczy ponad 12 tysięcy studentów i doktorantów, w tym około 700 studentów cudzoziemców z ponad 40 krajów świata. Kształcenie odbywa się na 9 wydziałach i ponad 50 kierunkach studiów.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęto już jesienią 2017 roku 100. inauguracją roku akademickiego 2017/2018. Będzie ono obfitowało w wiele wydarzeń o charakterze religijnym, naukowym i kulturalnym odbywających się przez cały bieżący rok.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera Dzień Otwartych Drzwi KUL na Ukrainie. Informacyjno-edukacyjny punkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Dni Otwarte KUL, które odbędą się:

15 marca 2018 r. o godz. 16:30 w Łucku w budynku Hotelu Ukraina (sala konferencyjna, ul. Słowackiego 2);
16 marca 2018 r. o godz. 16:30 w Kijowie w budynku Biblioteki im. Adama Mickiewicza (ul. I. Franki 16/2);
17 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Żytomierzu w budynku Żytomierskiej Obwodowej Biblioteki im. O. Olżycza (ul. Nowy Bulwar 4).

Podczas spotkania można będzie uzyskać informacje o Uniwersytecie, zapoznać się z materiałami promocyjnymi oraz proponowaną przez nas ofertą edukacyjną, jak również dowiedzieć się o zasadach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. Będzie także okazja do spotkania z Prorektorem ds. nauki i kształcenia prof. Iwoną Niewiadomską oraz pracownikami i studentami Uniwersytetu.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Інформаційно-освітній центр Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ у Житомирі, вул. Театральна 17/20, каб. 116, тел.: + 38-098-343-69-90; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ – 100 років в службі Богу і Батьківщині!
В 2018 році припадає 100-та річниця заснування Люблінського університету, перейменованого в 1928 році в Люблінський католицький університет, а з 2005 року – імені Івана Павла II. Від самого початку свого існування наш Університет мав на меті освіту та виховання майбутньої католицької інтелігенції, а його девізом став заклик Deo et Patriae – Богу і Батьківщині. Протягом 100 років Університет залишається вірним цій місії і намагається протистояти викликам сучасного світу. Це найстаріший католицький університет у цій частині Європи та найстаріший університет у Любліні. В даний час в KUL навчається понад 12 000 студентів та аспірантів, в тому числі близько 700 студентів іноземців з понад 40 країн світу. Навчання відбувається на 9 факультетах та понад 50 віідділах. Святкування ювілею розпочалося ще восени 2017 року 100-тою урочистою інавгурацією навчального року 2017/2018. Рік буде переповнений багатьма релігійними, науковими та культурними заходами присвяченими святкуванню 100-річчя.

У цьому контексті важливого значення набирає День відкритих дверей KUL в Україні. Інформаційно-освітній центр Люблінського католицького університету Івана Павла II запрошує всіх зацікавлених на День відкритих дверей, який відбудеться:

15 березня 2018 р. о год. 16:30 – Луцьк за адресою: Готель Україна (конференц-зала), вул. Словацького, 2,
16 березня 2018 р. о год. 16:30 – Київ за адресою: Бібліотека ім. Адама Міцкевича, вул. Івана Франка, 16/2
17 березня 2018 р. о год. 11:00 – Житомир за адресою: Житомирська обласна бібліотека ім. О. Ольжича, вул. Новий Бульвар 4.

Під час зустрічі з представниками Люблінського католицького університету можна буде отримати інформацію про університет, ознайомитись з промоційними матеріали та освітньою пропозицією нашого університету, а також дізнатися про правила прийому на навчання на 2018/2019 навчальний рік. Буде також можливість поспілкуватися з Пропректором у справах науки та навчальної роботи проф. Івоною Нєвядомською та працівниками і студентами університету.

Більш детальну інформацію можна отримати: Інформаційно-освітній центр Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ у Житомирі, вул. Театральна 17/20, каб. 116, тел.: + 38-098-343-69-90; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.