„Niepodległość” – nowa rubryka na portalu Kresy24.pl

-a A+

W związku z przypadającą w 2018 roku 100. rocznicą odbudowy polskiej państwowości redakcja portalu Kresy24.pl postanowiła uruchomić rubrykę „Niepodległość”.

Zamieszczane w niej materiały można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Z jednej strony są to opowieści Kresowian, którzy doświadczyli, bądź których ominęło nastanie niepodległości w 1918 roku, z drugiej publicystyka historyczna przypominająca walkę o II Rzeczpospolitą, umownie rozciągającą się na okres 1863 – 1963, a zatem na stulecie dzielące powstanie styczniowe od śmierci z bronią w ręku ostatniego Żołnierza Wyklętego, i wreszcie z trzeciej – badania nad recepcją niepodległości wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. We wszystkich trzech blokach tematycznych preferowany jest kontekst kresowy, co zgadza się z profilem portalu, ale nie jest to warunek sine qua non. Ze swojej strony redakcja portalu zachęca wszystkie lubiące władać piórem osoby do współtworzenia rubryki.

Źródło: Kresy24.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.