Powrót do Lwowa Philippe Sandsa

-a A+

Spotkanie z prof. Philippem Sandsem z Londynu, autorem głośnej książki pt. East West Street... wydanej ostatnio po polsku, obok kilkunastu innych wersji językowej. Traktuje ona o kształtowaniu się koncepcji zbrodni "ludobójstwa" i "zbrodni przeciwko ludzkości" i udziale w tym dziele prawników z Polski - Rafała Lemkina i Hersza Lauterpachta.

9 maja - Warszawa - Philippe Sands w Warszawie
10 maja - Kraków - Philippe Sands w Krakowie o Lemkinie, ludobójstwie, Norymberdze

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.