28/12/2020 14:09

Rodak z Nowego Sołońca na Uniwersytecie Warszawskim

Przeglądając katalogi dotyczące studentów Uniwersytetu Warszawskiego, natknąłem się na jedną teczkę studenta – Bolesława Świderskiego, który jako miejsce urodzenia wskazywał Nowy Sołoniec. W momencie jednakże podejmowania nauki na warszawskiej uczelni nie był już mieszkańcem tej polskiej wsi położonej na Bukowinie.

26/12/2020 07:00

Opowiastka wigilijna

Zmrok rozgościł się w Osadzie i poprawił śniegowe czapy na dachach domów, wytarmosił świerkowe gałęzie i ślizgnął się po grubej tafli lodu, pod którą Karp wraz z rodziną szykował się do biesiady.

26/12/2020 06:55

„Czwarta Rano” na Święta 2020

Spotkaliśmy się przed rokiem w redakcji wierząc, że zrodzi się z tego wieczoru tradycja żegnania kolejnych lat „kurierową pastorałką”, którą „Czwarta Rano” przygotuje dla dziennikarzy, przyjaciół i sympatyków „Kuriera Galicyjskiego”. Mirek realizował ten pomysł z sercem i zaangażowaniem, jak wszystkie swoje plany. To było miłe, ciepłe, naprawdę świąteczne spotkanie.

25/12/2020 12:20

Pomimo pandemii covid-19 wykorzystać wszystkie możliwości

O najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą w mijającym roku oraz o wyzwaniach w 2021 z Olegiem Dubiszem, pierwszym wiceprezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, rozmawiał Konstanty Czawaga.

24/12/2020 12:29

Miniskansen Polaka w Borysławiu

Oficjalna trasa turystyczna w Borysławiu zaczyna się od położonego w centrum miasta przy ulicy Mickiewicza 7 prywatnego muzeum Sergiusza Syłantiewa, prezesa regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej. Tak zadecydowały władze miejscowe po wizycie burmistrza do niezwykłego domu krajoznawcy. Jest on też opiekunem śladów polskości w Zagłębiu Borysławskim i na Bojkowszczyźnie.

22/12/2020 08:18

Co czytać?

Kilka lat temu, po kolejnym „zgwałceniu” mego umysłu przez tekst w pewnej gazecie, wiedziony naiwnym idealizmem napisałem do przyjaciół list.

21/12/2020 12:41

Pegaz Janusza Panczenki, Roma z południa Ukrainy

Jego dziadkowie przemierzali stepy wybrzeża Morza Czarnego, dopóki władze sowieckie nie zmusiły ich w 1956 roku do osiedlenia się w obwodzie chersońskim. 29-letni Janusz mieszka w miasteczku Kachowka i gorliwie pielęgnuje tradycje swej grupy etnicznej. Jest historykiem, etnografem, dialektologiem, nauczycielem i działaczem społecznym. Pisze też wiersze, również tłumaczy na lokalny dialekt romski utwory poetów polskich, zwłaszcza pochodzenia romskiego. Rozmawiał Konstanty Czawaga.

21/12/2020 11:01

Rok 1920: Pamięć podczas pandemii – nowe wydanie

Tym razem przedstawiam przedostatnią część informacji, które ukażą się w wydaniu specjalnym Konsulatu Generalnego RP we Lwowie o miejscach pamięci z roku 1920 na terenach objętych opieką tej placówki dyplomatycznej.

17/12/2020 12:33

Bycie Polakiem to przywileje, ale też i obowiązki

Apelujemy o to, aby każdy z naszych rodaków czuł się ambasadorem Polski i polskości. Na podstawie kontaktów z naszymi rodakami inni wyrabiają sobie opinię o Polsce. Pytanie jest takie – jaką opinię sobie wyrobią? Czy po kontakcie z Polakami ktoś będzie dobrze myślał o Polsce i Polakach? Jest to ogromna odpowiedzialność i realny patriotyzm. Z ministrem Janem Dziedziczakiem, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozmawiał Wojciech Jankowski.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.