• Symon Petlura w Stanisławowie

    Postać Symona Petlury jest nie tylko charyzmatyczną dla ukraińskiej historii, ale utożsamia się ją z przywódcami odrodzenia narodowego w innych krajach europejskich z początku XX w...
  • Howhannes Tumanian, „Bajki”

    Do tej pory na łamach Kuriera Galicyjskiego ukazywały się recenzje z „poważnych” publikacji: książki historyczne, przewodniki czy życiorysy znanych osobistości. Dziś proponujemy na...
  • Zwycięzcy konkursów historycznych otrzym...

    W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie zostały wręczone nagrody zwycięzcom IV edycji Olimpiady Historii Polski „W drodze do Niepodległości” oraz konkursu „Patria Nostra”. ...

aktualności

Dawny Klasztor ojców reformatów zostanie przekształcony na rodzinne domy dziecka

03/02/2021 18:39

W Rawie Ruskiej w obwodzie lwowskim, tuż przy granicy z Polską, dawny klasztor ojców reformatów zostanie przebudowany w szereg rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Ukraińsko-Polskiego Dialogu Kultur. Pierwszy etap prac remontowo-restauratorskich powinien być zakończony do końca tego roku.

Krzysztof Kamil Baczyński w nowym serwisie internetowym portalu PolskieRadio24.pl

02/02/2021 16:57

Z okazji roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego portal PolskieRadio24.pl przygotował serwis internetowy składający się z unikatowych nagrań archiwalnych Polskiego Radia, wspomnień, wierszy w interpretacji wybitnych polskich aktorów, a także piosenek do tekstów poety.

30-lecie odnowienia struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie

30/01/2021 06:25

16 stycznia 1991 roku św. Jan Paweł II wskrzesił łacińską hierarchię katolicką na terenach niepodległej Ukrainy.

Lwowianin zwycięzcą konkursu im. Mirosława Rowickiego

29/01/2021 17:58

Pierwszą nagrodę w zorganizowanym przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie konkursie „Reportaż Rodzinny im. Mirosława Rowickiego” otrzymał Ostap Hnat ze Lwowa. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w redakcji Kuriera Galicyjskiego. Konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz pogratulowała zwycięzcy jego pracy i… prababci.

Ukazała się druga część książki „Sekrety Lwowa”

29/01/2021 08:46

Ukazała się druga część książki „Sekrety Lwowa” Jurija Smirnowa, lwowskiego przewodnika i dziennikarza Kuriera Galicyjskiego. Autor, jako Polak ze Lwowa, przybliża wiele znanych miejsc rodzinnego miasta oraz opowiada o jego wybitnych mieszkańcach.

We Lwowie powstało Białoruskie Centrum Kryzysowe

27/01/2021 12:24

Białorusini, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju z powodu prześladowań politycznych, mogą teraz otrzymać we Lwowie pomoc prawną, a nawet psychologiczną. Wszystko za sprawą nowo otwartego Białoruskiego Centrum Kryzysowego. Udziela ono porad w sprawach ubiegania się o zezwolenie na pobyt na Ukrainie i nadania statusu uchodźcy, pomaga w znalezieniu mieszkania, pracy czy lekarza rodzinnego.

Obchody rocznicy wybuchu powstania styczniowego

22/01/2021 15:11

We Lwowie 158. rocznica powstania styczniowego została uczczona na Górce Powstańczej Cmentarza Łyczakowskiego.

Nie żyje Papcio Chmiel

22/01/2021 10:05

Odszedł Papcio Chmiel, a właściwie Henryk Jerzy Chmielewski. Zmarł w czwartek, 21 stycznia. Całe pokolenia Polaków wychowały się na jego serii komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”.

publicystyka

Majętna królowa

12/02/2021 04:57

Wiemy, że królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II ma już 94 lata (urodziła się w 1926 roku), jej mąż, książę Filip – 99! Widzimy monarchinię często w telewizji, zawsze w doskonałej kondycji, podziwiamy jej aktywność jako głowy państwa.

20 lat Domu Polskiego w Berdiańsku

10/02/2021 08:40

z prezesem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku nad Morzem Azowskim prof. Lechem Aleksym Suchomłynowym rozmawia Konstanty Czawaga.

Kościuszko bez tajemnic

09/02/2021 10:11

Do naszej redakcji nadeszła przygotowana do druku książka Andrzeja Antoniego Wawryniuka „Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”, w której autor wyjaśnia wiele spornych faktów z życia naszego bohatera narodowego.

Stulecie Targów Wschodnich we Lwowie. Część 3

08/02/2021 09:12

W latach 1926–1927 koniunktura ekonomiczna w kraju stale wzrastała, gospodarka pomyślnie się rozwijała. Również Targi Wschodnie we Lwowie odnosiły kolejne sukcesy.

Fryzura dla „kniehyni”

08/02/2021 08:47

Po świętach Bożego Narodzenia w karpackich wioskach zaczyna się okres wesel. I pomimo, że w ubiegłym roku ze względu na pandemię wesela nie były wprawdzie tak liczne jak zazwyczaj, Huculi umieją i chętnie się weselą. Dziennikarka Kuriera Galicyjskiego rozmawiała o dawnych tradycjach weselnych ze starszymi i młodszymi Hucułami. Dowiedziała się m.in. o interesującej tradycji zaplatania i uczesania huculskiej „kniehyni” – tak nazywana jest tu panna młoda.

Stanisławowskie pieniądze

06/02/2021 07:54

W pierwszej połowie 1919 r. w Stanisławowie z inicjatywy dowódcy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej generała Omelianowicza-Pawlenki został wydrukowany banknot („wymienny bilet”) o nominale 5 hrywien. Dlaczego banknoty drukowało wojsko, a nie państwowy Sekretariat do spraw finansowych – postaramy się wyjaśnić w niniejszym artykule.

Słów parę o kategorii liczby polskiego rzeczownika od lwowskiej polonistki

05/02/2021 14:22

Słynni językoznawcy i filozofowie języka Edward Sapir i Benjamin Lee Whorf, badając głównie języki rdzennych mieszkańców Ameryki, wysunęli tezę, że nasz język wpływa na sposób naszego myślenia i postrzegania świata. Rzeczywiście istnieje związek między znakiem językowym a przedmiotem z rzeczywistości pozajęzykowej, który ten znak nazywa.

Wiek Nowy o wydarzeniach lwowskich

05/02/2021 09:31

Korzystając z chwili wytchnienia od rygorów epidemii, odwiedziłem bibliotekę. Na pierwszy ogień poszedł najbardziej popularny dziennik lwowski "Wiek Nowy”. Oto, czym przyciągał swoich czytelników pod koniec stycznia 1921 roku.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.