Obchody rocznicy wybuchu powstania styczniowego

-a A+

We Lwowie 158. rocznica powstania styczniowego została uczczona na Górce Powstańczej Cmentarza Łyczakowskiego.

W tegorocznych obchodach, z uwagi na pandemiczne ograniczenia, udział wzięła ograniczona ilość osób, w tym konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski. Modlitwą i złożeniem kwiatów uczestnicy uroczystości oddali hołd weteranom powstania.

Fot. Aleksander Kuśnierz

W kwaterze, która jest najwyższym punktem na cmentarzu, spoczywa 230 weteranów powstania. Ponadto w innych miejscach nekropolii znalazło miejsce wiecznego spoczynku jeszcze ponad 400 innych uczestników powstania. W ubiegłym roku Górka Powstańców została wyremontowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

Anna Gordijewska

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.