Zwycięzcy konkursów historycznych otrzymali nagrody

-a A+

W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie zostały wręczone nagrody zwycięzcom IV edycji Olimpiady Historii Polski „W drodze do Niepodległości” oraz konkursu „Patria Nostra”.

Do konkursu „Patria Nostra” zgłoszonych było 68 prac. Piąte miejsce posiadł film zrobiony przez ucznia 9 klasy Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie „Jazz Jamboree” o pierwszym międzynarodowym festiwalu jazzowym w Polsce. Wyróżniono również inny film uczniów „dziesiątki” – „Pomnik Fryderyka Chopina”.

– Bardzo mi się podobał temat. Sam go wybrałem. Mieliśmy do wyboru 8-10 tematów. Wybraliśmy ten jeden, który spodobał się naszej grupie i mi osobiście, bo ja kocham jazz i muzykę – powiedział Nikos Wachholz, twórca nagrodzonego filmu „Jazz Jamboree”.

Dyplomy i upominki wręczone zostały również laureatom i finalistom IV edycji Olimpiady Historii Polski zorganizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Historycznego. Z rąk konsula generalnego RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz otrzymały je uczniowie i nauczyciele Liceum nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie, Kulturalno-Oświatowego Centrum „Orzeł Biały”, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

We wszystkich edycjach olimpiad historycznych ogółem udział wzięło już ponad 1500 uczestników. Imprezy pełnią funkcje edukacyjne i popularyzują historię Polski.

– Jesteśmy przekonani, że znajomość historii kształtuje tożsamość człowieka. Dzięki temu można sobie odpowiedzieć na pytanie „kim jestem?”. Ale też, jak wiadomo, historia jest nauczycielką życia, więc warto wyciągać z niej wnioski i po prostu znać ją – podkreśliła Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny RP we Lwowie.

Celem obydwu konkursów jest krzewienie patriotyzmu oraz budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Eugeniusz Sało
Fot. Eugeniusz Sało

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.